Årsmöte 17 mars

Kallelse till årsmöte 2024

Välkommen till Köpingstriffarnas årsmöte

Dag: söndagen den 17 mars
Tid: klockan 18.00
Plats: Triffarnas lokal på Ullvileden 1

Efter årsmötet bjuder vi upp till dans.

Förslag och motioner från medlemmar ska skickas till styrelsen via e-post, styrelsen@triffarna.dance senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen ska avge skriftligt yttrande om förslaget till årsmötet.

Årsmöteshandlingar

  • Verksamhetsberättelse
  • Förvaltningsberättelse
  • Revisorernas berättelse
  • Verksamhetsplan
  • Budget
  • Styrelsens förslag och yttrande gällande inkomna motioner

Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut i lokalen eller skickas via e-post till den som vill.

Läs årsmöteshandlingarna här

Varmt välkommen
Styrelsen