Årsmöte 17 mars

Kallelse till årsmöte 2024!

Välkommen till KöpingsTriffarnas årsmöte.
Dag: söndag 17 mars
Tid: klockan 18:00
Plats: vår lokal på Ullvileden
Efter årsmötet bjuds det upp till dans.
Förslag och motioner från medlemmar ska meddelas styrelsen till styrelsen@triffarna.dance senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen ska avge skriftligt yttrande över förslaget till årsmötet.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
Årsmöteshandlingarna kommer att läggas ut i lokalen eller skickas via e-post för den som vill ha.
Varmt välkommen!
Hälsningar styrelsen