Regler för hyra av lokalen

Här skriver vi vad som gäller när man hyr lokalen

  • Skötsel
  • Att tänka på
  • Kiosken
  • Kaffe
  • Musik
  • osv